Who we are?

We are a company with more than 20 years history of custom software solutions development. Our software helps reaching business goals and optimize processes of our customers.
Our mindset is focused on understanding customer’s business and customer’s business needs.

What we do?

    • We design fully functional, cost effective and intuitive web, database and mobile applications.
    • We customize standardised solutions (Microsoft SharePoint, Oracle etc).

 

    •  Other services

 

How we do it?

We analyze, collect requirements, create designs, communicate with the client to select the most appropriate solution, develop, implement and support the product is a matter of course for us.

Our vision

To be a reliable and stable partner in the field of information technology and based on mutual communication with the client, to deliver solutions that will take the business to a new levels.

Manažment kvality

Partner Soft – Certifikácie ISO 9001

Chceme preukázať našu schopnosť poskytovať produkty v súlade s Vašimi požiadavkami a príslušnými predpismi. Našim cieľom je zvyšovanie Vašej spokojnosti – spokojnosti zákazníka. Preto sme už v roku 2004 zaviedli systém manažérstva kvality podľa medzinárodne uznávanej normy STN EN ISO 9001:2000 (2015).  Zamerajte sa na tie činnosti, ktoré Vám prinášajú posun vo vašich víziach a projektoch.

Kvalita produkcie / ISO 9001:2015

V spoločnosti Partner Soft pracujeme v súlade s medzinárodným štandardom ISO 9001 a sme držiteľom certifikátu manažmentu kvality. Všetky naše produkty musia spĺňať vysoké nároky na kvalitu. Dôležitou súčasťou kvality softvérovej produkcie sú samotní zamestnanci, keďže kvalita produktu odráža kvalitu vývoja. My sa snažíme o to, aby zamestnanci a subdodávatelia spoločnosti mali vždy príležitosť realizovať sa a rozvíjať svoje expertné poznatky a prispievať tak k stále vyššej kvalite realizovaných produktov.