Manažment kvality

 

Partner Soft - Certifikácie ISO 9001

Chceme preukázať našu schopnosť poskytovať produkty v súlade s Vašimi požiadavkami a príslušnými predpismi. Našim cieľom je zvyšovanie Vašej spokojnosti - spokojnosti zákazníka. Preto sme už v roku 2004 zaviedli systém manažérstva kvality podľa medzinárodne uznávanej normy STN EN ISO 9001:2000 (2008).

Všetky naše riešenia efektívne narábajú s databázovými prostriedkami, majú kreatívne grafické spracovanie. Naše skúsenosti s distribuovanými systémami, poskytovaním technickej podpory a samozrejme kvalitnou informačnou, poradenskou a školiacou prácou Vám umožnia zamerať sa na tie činnosti, ktoré Vám prinášajú peniaze.

Kvalita produkcie / ISO 9001:2008

V spoločnosti Partner Soft pracujeme v súlade s medzinárodným štandardom ISO 9001 a sme držiteľom certifikátu manažmentu kvality. Všetky naše produkty musia spĺňať vysoké nároky na kvalitu.

Základné princípy spoločnosti Partner Soft vyplývajúce z normy ISO 9001:2008

1. Efektívne vedenie
2. Zapojenie osôb
3. Procesné riadenie všetkých zdrojov
4. Systémový koncept riadenia
5. Neustále zlepšovanie
6. Rozhodovanie na základe vecných skutočností
7. Efektívne riadenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov


Dôležitou súčasťou kvality softvérovej produkcie sú samotní zamestnanci, keďže kvalita produktu odráža kvalitu vývoja. My sa snažíme o to, aby zamestnanci a subdodávatelia spoločnosti mali vždy príležitosť realizovať sa a rozvíjať svoje expertné poznatky a prispievať tak k stále vyššej kvalite realizovaných produktov.
 
Share
Share