Prečo optimalizácia

Máte napríklad skladové hospodárstvo vo vašej firme také, aké potrebujete? Pracuje sa s ním dobre a nedá sa mu v podstate nič vyčítať? Má však jeden nedostatok, že je vytvorený pre operačný systém MS DOS alebo Win 95? Funkcionalita dobrá, ale už za tie roky by nejaké vylepšenie asi zniesla... Nemusí to byť samozrejme sklad, môže to byť akákoľvek aplikácia, na ktorú ste zvyknutí.

- Prečo
- Čo dostanete
- Ako

Prečo je dobré optimalizovať vaše staré riešenie?

- Máte starú dobrú aplikáciu v DOS OS a potrebujete ju používať, ale nové operačné systémy a hardvér s ňou odmietajú spolupracovať?
- Máte starú aplikáciu s funkcionalitou, ktorej nie je čo vyčítať, ale tí, ktorí ju vytvorili, ju už nepodporujú a ona potrebuje nutne oprášiť?
- Máte starú aplikáciu a potrebujete, aby fungovala pod novým operačným systémom a zároveň už za tie roky viete, čo by ste na nej vylepšili a prečo?
Čo získate namiesto starého a neefektívneho systému?

Naprogramujeme pre vás novú, modernú aplikáciu podľa vašej pôvodnej, ktorú preanalyzujeme z hľadiska potrebnej funkcionality. Použijeme pri tom samozrejme moderné programovacie jazyky a nástroje.

Zanalyzujeme čo by pre vás bolo najvhodnejšie – či zmeniť váš existujúci systém alebo ho upraviť a pridať nové prvky. Všetko na základe vašich požiadaviek, na mieru vašich potrieb.

Pôvodnú aplikáciu prerobíme tak, aby bola kompatibilná s novým prostredím, aby využívala najmodernejšie prvky ovládania a grafiky a spĺňala všetky funkčné požiadavky.

Ako to funguje

My prídeme k vám. Budeme vám klásť otázky a vy na ne budete odpovedať. Všetko, čo sa dozvieme zapíšeme a vy overíte, či sme vás správne pochopili. Potom vám navrhneme niekoľko riešení a vy si vyberiete také, ktoré sa vám bude najviac pozdávať. Zoberieme vašu pôvodnú aplikáciu zanalyzujeme ju, prekreslíme do našich dátových a funkčných modelov. Za pomoci moderných metód a technológií ju preprogramujeme do nového prostredia. Otestujeme u nás, otestujeme u vás.

Nasadíme do vášho prostredia. Premigrujeme vaše staré dáta. Zaškolíme vašich ľudí. Kým sa s novým systémom zžijú, budeme naň dozerať. Podpora produktu z našej strany je samozrejmosťou, rozvoj systému bežnou praxou.
Share
Share