Vývoj softvéru, web aplikácie, mobilné aplikácie a integrácie

Vítame Vás na stránke firmy Partner Soft spol. s.r.o. Firma je na trhu od roku 1997. Zaoberáme sa vývojom software, vývojom web aplikácií, vývojom mobilných aplikácií a integráciou rôznich systémov a zariadení. Dočítate sa tu o našich skúsenostiach a o vybraných projektoch. Nie všetky projekty sa nám sem zmestili, preto Vám predstavujeme tie, ktoré boli nejakým spôsobom významné, buď technickou náročnosťou, alebo rozsahom.

Ďakujeme že ste tu.

Case studies
Referencie vývoja softvéru, integrácie a web aplikácií

Ste v dobrej spoločnosti

Záruky a zabezpečenie

Robíme všetko preto, aby ste boli spokojní. Peniaze chceme až po odvzdaní diela nie dopredu. Opravíme aj po odovzdaní to, čo nefunguje. Keď potrebujete nadštandardný servis radi sa dohodneme na spôsobe dlhodobej podpory.

Náš tím.

Miesto toho aby ste budovali tím in-house, viete si objednať služby profesionálov z Partner Softu a začať pracovať hneď teraz. Viete rozdeliť požiadavky a potreby na etapy podľa času, financií, alebo funkcionality. Sme tu pre Vás! Radi sa zapojíme!

S čím Vám vieme pomôcť?

Ako sa vyvíjajú aplikácie na mieru?

Ak sme Vás zaujali čítajte ďalej

Zapojíme sa ihneď!

Začnime spoluprácu. Napíšte nám.

Kontakt

Vnútropodnikový sytém pre firmu so 60 zamestnancami

Technológia: .NET, c#, xml
Architektúra:
dvojvrstvová, PostgreSQL, desktop client – WinForms
Databáza:
postgreSQL
Popis:
Komplexný vnútropodnikový systém (vrátane procesnej analýzy)
Vlastnosti: aplikačná podpora hlavných a podporných procesov, collaboration, Workflow, Náhľad na dáta cez rôzne pohľady, Podpora rozhodovania, reportovacie nástroje…
Vertical - vývoj software

Český statistický úřad – systém na zber, kontrolu a ukladanie údajov

Technológia: J2EE, Java, Javascript, PLSQLArchitektúra: trojvrstvová
Databáza: ORACLE 11g
Popis: ČSÚ ISAAC, DANTE, DANTEWEB – systém zberu dát
Systém na prípravu formulárov a kontrolných programov pre zber dát, Systém pre vstup dát na úrovni pracovísk ČSÚ ako aj na úrovni samotných spravodajských jednotiek.
Vlastnosti: typovanie a prezeranie dát, definovanie ľubovoľných kontrol, definovanie formulára, definovanie autokorekcií, administrácia spracovaní, riadenie prístupu, automatické nahradzovanie údajov, tvorba štatistík z typovania. zobrazenie číselníkov, kontrola dát, funkcie inteligentného formulára.
web aplikácie_SUSR1

Štatistický úrad slovenskej republiky – zber, kontrola a ukladanie údajov

Technológia: PhP, xml
Architektúra: trojvrstvová
Databáza: ORACLE 10g
Popis: ŠÚSR webStat – podsystém zber
Systém na typovanie štatistických formulárov cez web rozhranie prístupný cez prehliadač, zadávanie a prezeranie dát, odoslanie natypovaných dát na ďalšie spracovanie, možnosť uložiť nedokončené spracovanie, kontrola dát (k modulu / výkazu), komunikácia so spravodajskou jednotkou na úrovni komentárov k vypísanému výkazu, riadenie prístupu, tlač formulára, zobrazovanie metodických vysvetliviek k modulom, riadkom a stĺpcom, zobrazovanie číselníkov.
web aplikácie SUSR1

TatryMountainSkiSchool – Systém na riadenie a správu lyžiarskych škôl

Technológia: .NET, c#, xml
Architektúra: dvjvrstvová, PostgreSQL, desktop client – WinForms
Databáza: postgreSQL
Popis: TatryMountainSkiSchool Aplikácia obsahuje možnosť správy viacerých škôl a stredísk. Umožňuje efektívne využitie kapacít inštruktorov pre všetky typy produktov. Obsahuje rozhrania na pokladničný systém, internetový objednávkový systém a integruje funkčnosť SMS brány pre operatívnu komunikáciu s inštruktormi v teréne. Systém bol implementovaný aj do lokality Špindlerův Mlýn.
vývoj software TMR2

ISVF Komplexný informačný systém

Technológia: .NET, c#, xml, JavaScript
Architektúra: trojvrstvová, PostgreSQL
Databáza: postgreSQL
Popis: ISVF – Komplexný informačný systém ISVF je internetová aplikácia pre evidenciu a riadenie žiadostí o čerpanie fondov. Aplikácia zabezpečuje prípravu žiadateľských formulárov pre jednotlivé typy programov, správu jednotlivých prihlášok (vrátane automatizovaného riadenia vyplnenosti a kontroly). Systém podporuje vyhodnocovanie prihlášok žiadateľov a zabezpečuje dohľad nad realizáciou schválených žiadostí, ako aj priebežnú komunikáciu medzi zúčastnenými stranami.
web aplikácie IVF4

Integrovaný informačný systém

Technológia: .NET, c#, xml, WPF
Architektúra: dvjvrstvová, PostgreSQL, desktop client - WPF
Databáza: postgreSQL
Popis: Komplexný vnútropodnikový systém (vrátane procesnej analýzy)
Vlastnosti: Vnútropodnikový objektovo orientovaný systém riadenia. Systém je riadiacou nadstavbou nad prevádzkovými systémami skladového hospodárstva a predaja a umožňuje efektívne optimalizovať plánovanie nákladov jednotlivých stredísk.
integrácia software Aproxima

DAS – Portál pre obchodných partnerov a online predaj

Technológia: .NET, c#, xml, JavaScript
Architektúra: trojvrstvová, MS SQL, DNN
Databáza: MS SQL
Popis: Online predaj poistenia
Aplikácia zabezpečuje rozšírený metadátový popis produktov a predajného procesu za účelom optimálneho výberu kombinácie produktov. Systém je určený pre použitie obchodnými partnermi poisťovne, ako aj pre cieľovú skupinu zákazníkov a umožňuje centrálne riadenie tohto distribučného kanála.
web aplikácie DAS

EBAS

Technológia: ESRI, ArcGIS server, ArcGIS Engine
Architektúra: trojvrstvová, MS SQL, desktop client – ArcGIS Engine based
Databáza: MS SQL
Popis: Geografická nadstavba ochrany územia
The ArcGIS Engine based client provides a geo-referenced situational awareness picture. The ArcGIS Engine based client provides multilayer GIS functionality. Shared situational awareness at the Command & Control Level has a dual perspective of management and operational perspective.
Integrácia software EBAS

SharePoint aplikácia pre plánovanie kapacít

VW Slovakia – Personalkapazität-Ermittlung

Technológia: SharePoint, c#, xml, JavaScript
Architektúra: trojvrstvová, MS SQL, MS SharePoint
Databáza: MS SQL
Popis: Stanovenie plánu personálnych kapacít
Aplikácia pre efektívne stanovenie plánu personálnych kapacít pre nové projekty pomocou súčasného stavu, očakávaného stavu a delty. Zároveň umožňuje jednoduché identifikovanie potreby personálnych kapacít v čase podľa jednotlivých projektových a mimoprojektových aktivít (určenie delty na základe priradenia existujúcich kapacít voči kapacitnej požiadavke) a sledovanie a porovnanie plánov personálnych kapacít sumárne; aj podľa jednotlivých oddelení a pododdelení Plánovania.

web aplikacia sharepoint

Vypíšte tento krátky dotazník a dostanete od nás konzultáciu zadarmo.

Grafika1

Prosím venujte trochu času tomuto
quízu
Keď ho vyplníte urobíme vám návrh vášho riešenia a pošleme vám ho aj s cennými radami