Informačné systémy a software development

Čo tak dať si trochu teórie nech vieme o čom hovoríme? Prosím čítajte ďalej.

Systém vo všeobecnosti je súbor častí (prvkov, zložiek, komponentov), ktoré sú previazané medzi sebou rôznymi vzťahmi.

Informačný v našom ponímaní je taký systém, ktorý sa zaoberá informáciami (údajmi, dátami).

Preto jednoducho povedané, informačný systém je vedomé usporiadanie informácií do celku tak, aby nám zabezpečil ich inú, lepšiu, rozsiahlejšiu interpretáciu.

Základ informačných systémov tvorí teda práca s údajmi.

 

Informačný systém je dnes už nevyhnutnosť.

Keď chcete ušetriť náklady,  zoptimalizovať a minimalizovať nadbytočné činnosti, je informatizácia nevyhnutná. Nejedná sa len o finančnú úsporu, ide o investíciu, ktorá posunie vašu firmu a zbaví vás často chybových a zdĺhavých manuálnych administratívnych činností.

Informačne systémy vo všeobecnosti zabezpečujú zber, spracovanie a vyhodnotenie údajov v danom odvetví, alebo procese ktorý pokrýva. IS môže pokryť činnosti firmy čiastkovo, alebo komplexne, záleží od vašich potrieb.

Preto vieme rozdeliť informačné systémy podľa odvetví (domén), ktoré pokrývajú. Prakticky všetky odvetvia priemyslu a služieb majú svoje podnikové systémy.

Odvetvové informačné systémy:

Logistický informačný systém – pokrýva špecifické potreby logistiky a prepravy tovaru, hotelový informačný systém, systém na správu energetických sietí, systém na správu fondov,  asi aj atómová ponorka má svoj vlastný riadiaci informačný systém.

Niektoré informačné systémy nepokrývajú špecifické potreby hospodárskeho odvetvia, ale sú zamerané na jednotlivé činnosti alebo procesy, ktoré sa viac či menej využívajú v každej firme. Nazvime ich informačné systémy zamerané na jednotlivé procesy. Tie najviac sa opakujúce dostali svoje trojpísmenové skratky z anglických pomenovaní:

ERP – enterprise resource planning

systém na riadenie zdrojov – väčšinou pokrýva činnosti a proces na sklad, cash – flow, ekonomiku, účtovníctvo, obeh tlačív. V Partner Soft-e sme sa najviac priblížili tomuto typu systému v projekte VIS pre firmu Vertical Industrial.

CRM – customer relationship management 

v preklade riadenie vzťahov so zákazníkmi. Veľmi záleží na tom, ako zoširoka sa táto problematika vníma. To najširšie poňatie CRM systémov je pokrytie celého predajného lievika kde na začiatku je Systém na podporu Marketingu potom Lead management, Sales force management, Customer satisfaction management, Ticketing system na záručnú a pozáručnú starostlivosť.

            Informačné systémy môžu byť určené takmer na všetky ľudské činnosti, kde to dáva zmysel. Sú nimi napríklad dochádzkový systém, systém na management ľudských zdrojov, systémy na riadenie projektov PMS, obeh tlačív, CMS – content management system – redakčný systém, výrobné systémy, dohľadové systémy, shopfloor management system, systémy zabezpečujúce koordináciu a komunikáciu medzi rôznymi zložkami, GIS – geografické informačné systémy, Systémy zabezpečujúce bezpečnosť informačných systémov a podobne.

Nemáme ambíciu ich všetky spomenúť, lebo to asi nie je ani možné. Počítačové systémy stále vznikajú a skutočne môžu pokrývať komplexnejšiu problematiku firmy, alebo môže ísť len o nenahraditeľný aplikačný  softvér, určený na jednu činnosť napr. na skenovanie, kopírovanie dát a tak ďalej.

Platí však, že žiadny komplexný informačný systém nedokáže pokryť všetky potreby vašej firmy. Je to preto, že vaša firma nie je štandardná firma svojho odvetvia, ale líši sa špecifickými postupmi know-how a aj potrebami.

V Partner Soft-e poskytujeme analýzu a vývoj informačných systémov presne pre potreby vašej spoločnosti. Nech je váš proces akokoľvek zložitý, nech máte veľa súbežne bežiacich vetiev a veľa rôznych parametrov do nich vstupuje, alebo máte len jednoduché jednoúčelové vstup – spracovanie – výstup, dokážeme pre vás spraviť systém, ktorý vašu prácu sprehľadní a zjednoduší. Informačný systém od Partner Soft-u vám zabezpečí kvalitné výstupy na to, aby ste sa vedeli lepšie rozhodovať a prezentovať svoje výsledky.

proces vyvoja

Ak vám teda nevyhovuje žiaden na trhu štandardne ponúkaný podnikový informačný systém a potrebujete ho prispôsobiť procesom vo vašej firme a nie naopak, riešením pre vás je vývoj software na mieru. Vznikne tak proprietárny systém presne na vaše potreby.

Dnes asi už ťažko nájdete firmu, ktorá nepoužíva žiadny softvér. Programy na odosielanie mailov, na prácu s dokumentami, na organizáciu dokumentov a fotografií používajú skoro všetci. Mnoho firiem má aj komplexnejšie systémy zabezpečujúce čiastkovo ich procesy. Niekedy však tieto systémy spolu nespolupracujú a výmena údajov medzi nimi je komplikovaná. Na to v Partner Soft-e robíme optimalizácie súčasných systémov, ktoré využívate. Zaoberáme sa taktiež prepojením a integráciou systémov tak, aby ste nemuseli dáta prepisovať, ručne kopírovať, posielať si e-mailom a podobne. Samozrejmosťou potom je IT správa, kedy sa o plynulý chod vášho systému ďalej staráme.

Či už ide o webové aplikácie, mobilné aplikácie alebo desktop aplikácie, software development  Partner Soft je na tieto úlohy pripravený. Veď posúďte sami a pozrite si výber projektov, ktoré sme realizovali v poslednom čase.

web aplikácie IVF vývoj software TMR web aplikácie CSU web aplikácie SUSR1 Integrácia software EBAS web aplikácie DAS Vertical - vývoj software integrácia- Aproxima

Ak máte otázku, radi odpovieme! Stačí ak nám necháte správu.Nas_team2