Riadenie projektov

Potrebujete aby Váš projekt informatizácie dopadol úspešne? Zapojte do svojho projektu externých expertov. Tak ako pri stavbe domu budete vďační za dobrý stavebný dozor. Radi prejdeme návrh a jeho súlad s požiadavkami. Budeme dohliadať na výrobu a aj na štandardy technológií aby ste neskôr, pri potrebe systém rozširovať, nemuseli celý systém prerábať. Máme 20 rokov skúseností. Využite ich vo svoj prospech.

 

Kontakt

Štatistický úrad slovenskej republiky – zber, kontrola a ukladanie údajov

Technológia: PhP, xml
Architektúra: trojvrstvová
Databáza: ORACLE 10g
Popis: ŠÚSR webStat – podsystém zber
Systém na typovanie štatistických formulárov cez web rozhranie prístupný cez prehliadač, zadávanie a prezeranie dát, odoslanie natypovaných dát na ďalšie spracovanie, možnosť uložiť nedokončené spracovanie, kontrola dát (k modulu / výkazu), komunikácia so spravodajskou jednotkou na úrovni komentárov k vypísanému výkazu, riadenie prístupu, tlač formulára, zobrazovanie metodických vysvetliviek k modulom, riadkom a stĺpcom, zobrazovanie číselníkov.
web aplikácie SUSR1

Vypíšte tento krátky dotazník a dostanete od nás konzultáciu zadarmo.

Grafika1

Prosím venujte trochu času tomuto
quízu
Keď ho vyplníte urobíme vám návrh vášho riešenia a pošleme vám ho aj s cennými radami