Kto sme

Sme spoločnosť, ktorá sa už viac ako 20 rokov zaoberá vývojom softvérových riešení na mieru, ktoré pomáhajú zefektívniť procesy podnikov a tým uľahčujú dosahovanie obchodných cieľov našich klientov. Patríme medzi IT firmy, ktoré vedia dodávať celý cyklus IT služby, od analýzy cez vývoj, až po implementáciu.

Náš mindset je plne orientovaný na pochopenie biznisu zákazníka a jeho obchodných potrieb. Programátorské firmy často hovoria odborným jazykom. Našim prvoradým cieľom je pochopiť skutočnú potrebu, až potom nechávame prehovoriť techniku.

vývoj software

Čo robíme

    • Navrhujeme prepracované, nákladovo efektívne a intuitívne webové, databázové a mobilné aplikácie. Poskytujeme IT služby správy a podpory aplikácií
    • Prispôsobujeme štandardizované riešenia (Microsoft SharePoint, Oracle a ďalšie).
    • Spravujeme prvky IT infraštruktúry v Cloude pre našich klientov

 

Ako to robíme

Analyzujeme, zbierame požiadavky, vytvárame návrhy, spoločnou komunikáciou s klientom vyberáme najvhodnejšie riešenie, vyvíjame, implementujeme a podpora produktu je z našej strany samozrejmosťou. 

Naša vízia

Byť spoľahlivým a stabilným partnerom v oblasti informačných technológií a na základe spoločnej komunikácie s klientom, dodávať riešenia, ktoré posunú podnikanie na novú úroveň.  Patríme medzi dlho etablované IT firmy v regióne Bratislava. S povahy IT spoločností samozrejme poskytujeme svoje IT služby po celom Slovensku a v zahraničí.

Manažment kvality

Partner Soft – Certifikácie ISO 9001

Chceme preukázať našu schopnosť poskytovať produkty v súlade s Vašimi požiadavkami a príslušnými predpismi. Našim cieľom je zvyšovanie Vašej spokojnosti – spokojnosti zákazníka. Preto sme už v roku 2004 zaviedli systém manažérstva kvality podľa medzinárodne uznávanej normy STN EN ISO 9001:2000 (2015).  Zamerajte sa na tie činnosti, ktoré Vám prinášajú posun vo vašich víziach a projektoch.

Kvalita produkcie / ISO 9001:2015

V spoločnosti Partner Soft pracujeme v súlade s medzinárodným štandardom ISO 9001 a sme držiteľom certifikátu manažmentu kvality. Všetky naše produkty musia spĺňať vysoké nároky na kvalitu. Dôležitou súčasťou kvality softvérovej produkcie sú samotní zamestnanci, keďže kvalita produktu odráža kvalitu vývoja. My sa snažíme o to, aby zamestnanci a subdodávatelia spoločnosti mali vždy príležitosť realizovať sa a rozvíjať svoje expertné poznatky a prispievať tak k stále vyššej kvalite realizovaných produktov.
Ak máte otázku, radi odpovieme! Stačí ak nám necháte správu.Nas_team2