O nás

Kto sme

Sme spoločnosť, ktorá sa už viac ako 20 rokov zaoberá vývojom softvérových riešení na mieru, ktoré pomáhajú zefektívniť procesy podnikov a tým uľahčujú dosahovanie obchodných cieľov našich klientov.
Náš mindset je plne orientovaný na pochopenie biznisu zákazníka a jeho obchodných potrieb.

Čo robíme

  • Navrhujeme prepracované, nákladovo efektívne a intuitívne webové, databázové a mobilné aplikácie.
  • Prispôsobujeme štandardizované riešenia (Microsoft SharePoint, Oracle a ďalšie).
  •  Ostatné služby

Ako to robíme

Analyzujeme, zbierame požiadavky, vytvárame návrhy, spoločnou komunikáciou s klientom vyberáme najvhodnejšie riešenie, vyvíjame, implementujeme a podpora produktu je z našej strany samozrejmosťou.

 

Naša vízia

Byť spoľahlivým a stabilným partnerom v oblasti informačných technológií a na základe spoločnej komunikácie s klientom, dodávať riešenia, ktoré posunú podnikanie na novú úroveň. 

Manažment kvality

Partner Soft – Certifikácie ISO 9001

Chceme preukázať našu schopnosť poskytovať produkty v súlade s Vašimi požiadavkami a príslušnými predpismi. Našim cieľom je zvyšovanie Vašej spokojnosti – spokojnosti zákazníka. Preto sme už v roku 2004 zaviedli systém manažérstva kvality podľa medzinárodne uznávanej normy STN EN ISO 9001:2000 (2015).  Zamerajte sa na tie činnosti, ktoré Vám prinášajú posun vo vašich víziach a projektoch.

Kvalita produkcie / ISO 9001:2015

V spoločnosti Partner Soft pracujeme v súlade s medzinárodným štandardom ISO 9001 a sme držiteľom certifikátu manažmentu kvality. Všetky naše produkty musia spĺňať vysoké nároky na kvalitu. Dôležitou súčasťou kvality softvérovej produkcie sú samotní zamestnanci, keďže kvalita produktu odráža kvalitu vývoja. My sa snažíme o to, aby zamestnanci a subdodávatelia spoločnosti mali vždy príležitosť realizovať sa a rozvíjať svoje expertné poznatky a prispievať tak k stále vyššej kvalite realizovaných produktov.
Kontakt

Štatistický úrad slovenskej republiky – zber, kontrola a ukladanie údajov

Technológia: PhP, xml
Architektúra: trojvrstvová
Databáza: ORACLE 10g
Popis: ŠÚSR webStat – podsystém zber
Systém na typovanie štatistických formulárov cez web rozhranie prístupný cez prehliadač, zadávanie a prezeranie dát, odoslanie natypovaných dát na ďalšie spracovanie, možnosť uložiť nedokončené spracovanie, kontrola dát (k modulu / výkazu), komunikácia so spravodajskou jednotkou na úrovni komentárov k vypísanému výkazu, riadenie prístupu, tlač formulára, zobrazovanie metodických vysvetliviek k modulom, riadkom a stĺpcom, zobrazovanie číselníkov.
web aplikácie SUSR1

Vypíšte tento krátky dotazník a dostanete od nás konzultáciu zadarmo.

Grafika1

Prosím venujte trochu času tomuto
quízu
Keď ho vyplníte urobíme vám návrh vášho riešenia a pošleme vám ho aj s cennými radami