Integrácia

Prečo

Systémy všetkých oddelení spojte sa.
  • Strácajú Vaši zamestnanci čas posielaním si emailov s úlohami?
  • Potrebujete k svojmu systému pripojiť ďalší? A máte strach, že ich spojenie bude trvať nekonečne dlho a spôsobí iba hromadu problémov?
  • Strácate čas prepínaním sa z aplikácie do aplikácie?
  • Máte rovnaké dáta na rôznych miestach a už nik nevie, ktoré sú tie aktuálne?
  • Nemáte prehľad o fungovaní a výpadkoch Vášho zariadenia/systému?
  • Majú oddelenia vo Vašej firme rôzne systémy, ktoré sa navzájom nebavia a Vás to stojí čas a nervy?
  • Chýba Vám systém včasného varovania resp. jednoduchý monitorovací systém?
  • Prechod jednotlivých úloh medzi oddeleniami je pomalý a ťažko sa kontroluje?
  • Musia Vaši ľudia robiť dvojitú robotu, lebo zapisujú tie isté dáta do viacerých systémov?
Pomôže Vám systémová integrácia

Ako

My prídeme k Vám. Budeme Vám klásť otázky a Vy nám budete odpovedať. Ak to bude nutné stretneme sa aj s Vašimi dodávateľmi. Preštudujeme Vaše systémy a urobíme si prehľad. Spíšeme, čo sme zistili a navrhneme riešenia. Vy si z nich vyberiete. Nasimulujeme si Vaše prostredie u nás, spojíme, čo spojiť treba. Overíme, či to celé funguje ako má a následne nasadíme u Vás. Po záverečnej implementácii vyškolíme Vašich ľudí a odovzdáme dokumentáciu. Kým sa Vám zmeny dostanú do krvi sme pri Vás a radíme, ak by došlo k nejakému zaváhaniu.

Čo dostanete

Integrácia Vašich systémov = nový systém, ktorý:

Je rýchlejší
Je plynulejší, používame najnovšie technológie.
Je jednoducho ovládateľný,
Je jedinečný, je presne ušitý na Vaše prostredie a Vaše potreby.
Je bezpečný,
Je lacný
Je flexibilný, môžete požadovať spojenie akýchkoľvek systémov. Vždy existuje riešenie.

Máte obavu, či nedostanete ďalší prílepok, ktorý len zavedie nový druh chaosu? Našťastie v elektronickom svete sa dá spojiť prakticky všetko so všetkým. Dôležitá je hlavne dôkladnosť. Za tie roky sme si vypracovali vlastné jedinečné postupy, ktoré zabezpečia, že testy pripravenosti systému preveria naozaj každý aspekt integrácie a minimalizujú nežiaduce správanie.

Z pohľadu cena/výkon je tento prístup jednoznačnejšie najlepší. Nezanedbateľný je tiež fakt, že pre zamestnancov sa prakticky nič nemení – pracujú ako doteraz len oveľa rýchlejšie a efektívnejšie.

S nami sa Vám bude pracovať lepšie.

Napíšte nám

MY SA OZVEME S5

VW Slovakia – SharePoint aplikácia pre plánovanie kapacít

Technológia: SharePoint, c#, xml, JavaScript
Architektúra: trojvrstvová, MS SQL, MS SharePoint
Databáza: MS SQL
Popis: Stanovenie plánu personálnych kapacít
Aplikácia pre efektívne stanovenie plánu personálnych kapacít pre nové projekty pomocou súčasného stavu, očakávaného stavu a delty.
Zároveň umožňuje jednoduché identifikovanie potreby personálnych kapacít v čase podľa jednotlivých projektových a mimoprojektových aktivít
(určenie delty na základe priradenia existujúcich kapacít voči kapacitnej požiadavke)
a sledovanie a porovnanie plánov personálnych kapacít sumárne; aj podľa jednotlivých oddelení a pododdelení Plánovania.

DAS – online predaj

Technológia: .NET, c#, xml, JavaScript
Architektúra: trojvrstvová, MS SQL, DNN
Databáza: MS SQL
Popis: Online predaj poistenia
Aplikácia zabezpečuje metadátový popis produktov a predajného procesu za účelom prezentácie a predaja produktov v prostredí
internetu. Systém podporuje optimálny výber produktov podľa požiadaviek zákazníka.

DAS – Portál pre obchodných partnerov

Technológia: .NET, c#, xml, JavaScript
Architektúra: trojvrstvová, MS SQL, DNN
Databáza: MS SQL
Popis: Online predaj poistenia
Aplikácia zabezpečuje rozšírený metadátový popis produktov a predajného procesu za účelom optimálneho výberu kombinácie produktov.
Systém je určený pre použitie obchodnými partnermi poisťovne a umožňuje centrálne riadenie tohto distribučného kanála.

Aproxima – Integrovaný informačný systém

Technológia: .NET, c#, xml, WPF
Architektúra: dvjvrstvová, PostgreSQL, desktop client - WPF
Databáza: postgreSQL
Popis: Komplexný vnútropodnikový systém (vrátane procesnej analýzy)
Vlastnosti: Vnútropodnikový objektovo orientovaný systém riadenia. Systém je riadiacou nadstavbou nad prevádzkovými
systémami skladového hospodárstva a predaja a umožňuje efektívne optimalizovať plánovanie nákladov jednotlivých stredísk.

Visegrad Fund – ISVF Komplexný informačný systém

Technológia: .NET, c#, xml, JavaScript
Architektúra: trojvrstvová, PostgreSQL
Databáza: postgreSQL
Popis: ISVF – Komplexný informačný systém
ISVF je internetová aplikácia pre evidenciu a riadenie prihlášok za účelom čerpania fondov.
Aplikácia zabezpečuje prípravu žiadateľských formulárov pre jednotlivé typy programov, správu jednotlivých prihlášok (vrátane automatizovaného riadenia vyplnenosti a kontroly).
Systém podporuje vyhodnocovanie prihlášok žiadateľov a zabezpečuje dohľad nad realizáciou schválených žiadostí, ako aj priebežnú komunikáciu medzi zúčastnenými stranami.

Tatry Mountain Resorts – TatryMountainSkiSchool
– Systém na riadenie a správu lyžiarskych škôl

Technológia: .NET, c#, xml
Architektúra: dvjvrstvová, PostgreSQL, desktop client - WinForms
Databáza: postgreSQL
Popis: TatryMountainSkiSchool
Aplikácia SkiSchool je intranetová aplikácia pre operatívnu správu Lyžiarskych škôl.
Aplikácia obsahuje možnosť správy viacerých škôl a stredísk. Umožňuje efektívne využitie kapacít inštruktorov pre všetky typy produktov.
Obsahuje rozhrania na pokladničný systém, internetový objednávkový systém a integruje funkčnosť SMS brány pre operatívnu komunikáciu s inštruktormi v teréne. Systém bol implementovaný aj do lokality Špindlerův Mlýn.

ŠÚSR – systém na zber, kontrolu a ukladanie údajov od spravodajských jednotiek

Technológia: PhP, xml
Architektúra: trojvrstvová, tenký klient
Databáza: ORACLE 10g
Popis: ŠÚSR webStat – podsystém zber
Systém na typovanie štatistických formulárov cez web rozhranie
prístup cez internet prehliadač, zadávanie a prezeranie dát, odoslanie natypovaných dát na ďalšie spracovanie, možnosť uložiť nedokončené spracovanie, kontrola dát (k modulu / výkazu),
komunikácia so spravodajskou jednotkou na úrovni komentárov k vypísanému výkazu (na strane ŠÚ SR aj spravodajskej jednotky),
riadenie prístupu, tlač natypovaného formulára, zobrazovanie metodických vysvetliviek k modulom, riadkom a stĺpcom, zobrazovanie číselníkov.

Český statistický úřad – systém na zber, kontrolu a ukladanie údajov od spravodajských jednotiek

Technológia: J2EE, Java, Javascript, PLSQL
Architektúra: trojvrstvová, tenkí klienti – front end
Databáza: ORACLE 11g
Popis: ČSÚ ISAAC, DANTE, DANTEWEB – systém zberu dát
Systém na prípravu formulárov a kontrolných programov pre zber dát, Systém pre vstup dát na úrovni pracovísk ČSÚ ako aj na úrovni samotných spravodajských jednotiek.
Vlastnosti: typovanie a prezeranie dát, definovanie ľubovoľných kontrol, definovanie formulára, definovanie autokorekcií, administrácia spracovaní, riadenie prístupu, automatické nahradzovanie údajov, tvorba štatistík z typovania. zobrazenie číselníkov, kontrola dát, funkcie inteligentného formulára.

VIS - vnútropodnikový sytém pre firmu so 60 zamestnancami

Technológia: .NET, c#, xml
Architektúra: dvojvrstvová, PostgreSQL, desktop client - WinForms
Databáza: postgreSQL
Popis: Komplexný vnútropodnikový systém (vrátane procesnej analýzy)
Vlastnosti: aplikačná podpora hlavných a podporných procesov, collaboration, Workflow,
Náhľad na dáta cez rôzne pohľady, Podpora rozhodovania, reportovacie nástroje...