Prepojenie a integrácia informačných systémov.

Veľmi ľahko a zo široka povedané, prepojením a integráciou systémov získate komplexný pohľad na dáta, alebo dokážete automatizovať určité činnosti, ktoré by vám inak trvali veľmi dlho a boli náchylné na chyby. Predstaviť sa to dá tak, že vy máte vypísať formulár na webe (meno, priezvisko, bydlisko, … atď.), to je celkom jednoduché.

Čo však v prípade, že ste zamestnanec firmy, kde máte zoznam svojich zákazníkov a potrebujete ho vedieť použiť v inej aplikácii? Prepisovať zoznam zákazníkov nie je zvládnuteľné. Tu príde na rad integrácia. Vytvoríme API (aplikačné programové rozhranie) alebo sa k nejakému existujúcemu pripojíme, a zoznam zákazníkov prepíšeme za vás. Jednorázovo, ale aj v reálnom čase. To znamená, že vždy keď vám pribudne záznam v jednej aplikácii, automaticky sa prenesie do druhej. 

Čo je hlavným prínosom prepojenia viacerých softvérových aplikácií?

Systémová integrácia

  • Systémovou integráciou vieme automatizovať niektoré činnosti. Vtedy, keď sa vo firme preposielajú úlohy mailami, prepínate sa z aplikácie do aplikácie a prepisujete dáta z jedného miesta na iné.
  • Rovnaké dáta na rôznych miestach spôsobujú, že nie je úplne jasné, ktoré sú tie najaktuálnejšie. Je ideálne ak sa dá pracovať nad jedným úložiskom.
  • Systém včasného varovania resp. jednoduchý monitorovací systém, tiež dokáže upozorniť na niektoré nedostatky. 

Ako Vám vieme pomôcť so systémovou integráciou?

My prídeme k Vám a položíme vám otázky ohľadne vášho procesu a potrieb. Ak to bude nutné stretneme sa aj s Vašimi dodávateľmi. Preštudujeme Vaše systémy a urobíme si prehľad. Spíšeme, čo sme zistili a navrhneme riešenia. Vytvoríme potrebné prepojenia a overíme, či to celé funguje a následne nasadíme. Po záverečnej implementácii vyškolíme Vašich ľudí a odovzdáme dokumentáciu. Na záver Vám radi poskytneme podporu.

Prepojením firemných systémov získate:

Vyššiu rýchlosť operácií,

Už žiadne ručné prepisovanie a kopírovanie

Prehľadnejšie výstupy a komplexný pohľad na dáta

On – line prenos údajov, kde zaznamenávate zmenu v reálnom čase

Výrazné zníženie chybovosti

Nevznikajú duplicitné záznamy

 

A mnoho ďalšieho

 

S prepojenými systémami sa Vám bude pracovať lepšie.

Ak máte otázku, radi odpovieme! Stačí ak nám necháte správu.Nas_team2