Referencie

Integrácie kamier, senzorov a radaru.

Integrácia softvéru a hardvéru je služba, ktorú využívajú naši zákazníci v prípade, že potrebujú vytvoriť prepojené riešenie s viacerými komponentami a ovládacími prvkami. Podarilo sa nám

Read More »
Logo_VW

Shopfloor management vo Volkswagen Slovakia.

Pôvodne sa na tento účel používali PowerPoint prezentácie, ktoré boli náročné na správu a nezabezpečovali uniformnú prezentáciu na všetkých tabuliach. Práve zjednotenie vzhľadu bolo jednou z hlavných požiadaviek zákazníka. Druhou najdôležitejšou požiadavkou bolo zjednodušenie práce pomocou zautomatizovania niektorých úloh. 

Read More »
Mockup_VF

Komplexný systém riadenia IVF

Vyšehradský Fond je medzinárodnou darcovskou organizáciou, ktorá bola založená v roku 2000 vládami krajín V4 na podporu regionálnej spolupráce vo Vyšehradskom regióne, ako aj medzi regiónom V4 a ostatnými krajinami, najmä západného Balkánu a regiónov Východného partnerstva.

Read More »
Kontakt

Štatistický úrad slovenskej republiky – zber, kontrola a ukladanie údajov

Technológia: PhP, xml
Architektúra: trojvrstvová
Databáza: ORACLE 10g
Popis: ŠÚSR webStat – podsystém zber
Systém na typovanie štatistických formulárov cez web rozhranie prístupný cez prehliadač, zadávanie a prezeranie dát, odoslanie natypovaných dát na ďalšie spracovanie, možnosť uložiť nedokončené spracovanie, kontrola dát (k modulu / výkazu), komunikácia so spravodajskou jednotkou na úrovni komentárov k vypísanému výkazu, riadenie prístupu, tlač formulára, zobrazovanie metodických vysvetliviek k modulom, riadkom a stĺpcom, zobrazovanie číselníkov.
web aplikácie SUSR1

Vypíšte tento krátky dotazník a dostanete od nás konzultáciu zadarmo.

Grafika1

Prosím venujte trochu času tomuto
quízu
Keď ho vyplníte urobíme vám návrh vášho riešenia a pošleme vám ho aj s cennými radami