Pripojenia a integrácia kamier a senzorov do informačných systémov

Integrácia softvéru a hardvéru je služba, ktorú využívajú naši zákazníci v prípade, že potrebujú vytvoriť prepojené riešenie s viacerými komponentami a ovládacími prvkami. Podarilo sa nám realizovať viacero zaujímavých projektov

Príklad z našej praxe:

GIS – CCTV – Kamera – Radar – PIR SENZOR – Koordinačný systém

 Integrácia a pripojenie kamier

Kamera FLIR HRC

Kamera má integrovaný server, ku ktorému je možné sa pripojiť cez počítačovú sieť pomocou proprietárnej knižnice FLIR SDK.

Vytvorili sme službu pre OS windows, ktorá s kamerou komunikovala a umožňovala jej riadenie.

Služba ovládala:

  • základné funkcie ako kalibrácia, otáčanie a približovanie
  • špecifické pre kameru FLIR HRC, ako meranie vzdialenosti alebo infra červené zobrazenie.
Kamera FLIR SR-304

Kamera umožňovala riadenie iba cez sériovú linku RS232. Kvôli rozmiestneniu kamier a maximálnej dĺžke sériového kábla bola kamera integrovaná s riadiacou jednotkou SixNet VT-MIPM-135-D.

Vytvorili sme program pre riadiacu jednotku, ktorý sériovou linkou komunikoval s kamerou a počítačovou sieťou s riadiacim strediskom. Keďže tento typ kamery je statický, na jej otáčanie bola použitá externá PTZ platforma.

Implementácia automatických funkcií kamier 

Pre oba typy kamier sme implementovali automatické funkcie.

Strážny režim kamery:
  • pre každú kameru definovať správanie po definovateľnom čase nečinnosti.
  • sledovať bod po určitú dobu a následne sa natočiť na iný bod 
  • začať sa otáčať v určitom smere o definovaný uhol.
Automatické natáčanie kamery:
  • na miesta, kde bolo iným senzorom zistené narušenie priestoru a vytvorenie nahrávky k takejto udalosti.
 

Integrácia a pripojenie: PTZ platforma, Radar, Infračervený senzor, Seizmický senzor, Perimetrický kábel, Digitálny plotový detekčný systém

 
PTZ platforma

Otočná platforma umožňuje riadenie cez sériovú linku RS232. 

Obdobne ako pri statických kamerách bola PTZ platforma integrovaná s riadiacou jednotkou SixNet VT-MIPM-135-D. Riadiaca jednotka komunikovala sériovou linkou s platformou (pomocou protokolu PELCO-D) a počítačovou sieťou s riadiacim strediskom, odkiaľ bolo možné manuálne ovládanie.

Automatické funkcie ako strážny režim a natáčanie na miesta, kde bolo zistené narušenie, boli v réžii riadiacej jednotky lokálne, čím bola zabezpečená vyššia autonómnosť napríklad pri výpadku počítačovej siete.

Telephonics radar

Radar funguje ako 2 TCP klienti, jeden pre posielanie udalostí vo formáte XML a druhý pre posielanie systémových správ v binárnom formáte.

Vytvorili sme službu pre OS Windows, ktorá s radarom komunikovala a získané údaje ako ciele a ich trajektóriu od zachytenia, aktuálnu polohu lúča,  odosielala na zobrazenie do GIS aplikácie. Pre integráciu s kamerami sme tiež vyvinuli funkcionalitu automatického sledovania cieľa, kedy sa zvolená kamera automaticky natáča podľa aktuálnych údajov o cieli z radaru.

Xtralis ADPRO infračervený senzor 

umožňuje riadenie cez sériovú linku RS485, ktorou disponuje  integrovaná riadiaca jednotka SixNet VT-MIPM-135-D.

Vytvorili sme program pre riadiacu jednotku ktorá komunikuje sériovou linkou so senzorom (Xtralis 2-Way Protocol) a počítačovou sieťou s riadiacim strediskom. Keďže senzor bol pasívny a pri detekcii negeneroval žiadne správy, program riadiacej jednotky sme rozšírili o vlákno, ktoré sa dopytovalo na stav senzoru. Interval dopytovania je možné nastaviť z riadiaceho strediska.

Seizmický senzor

Tento senzor umožňuje komunikáciu rádiom a sériovou linkou RS232.

Senzory medzi sebou dokázali vytvoriť rádiovú sieť, pomocou ktorej medzi sebou komunikovali. Pripojením sa k ľubovoľnému z nich, bolo možné získať údaje zo všetkých senzorov. Seizmický senzor je  integrovaný s riadiacou jednotkou SixNet VT-MIPM-135-D.

Riadiaca jednotka komunikuje sériovou linkou so senzorom (proprietárnym protokolom) a počítačovou sieťou s riadiacim strediskom, kde sú posielané údaje o polohe a type detegovaných objektov.

OptaSense perimetrický kábel

 má dve HTTP rozhrania pre komunikáciu pomocou XML.

Serverové, ktoré slúži na riadenie a klientské, ktoré umožňuje pripojenie na definovaný server a posielanie informácií o detegovaných udalostiach.

Vytvorili sme službu pre OS windows, ktorá vystupovala ako HTTP server pre príjem udalostí v reálnom čase a zároveň aj HTTP klient, ktorý umožňoval nastavenie parametrov pre detekciu.

Senstar OmniTrax

Tento kábel je dodávaný s riadiacim softvérom, ktorý obsahuje TCP server na riadenie a signalizáciu udalostí.

Vytvorili sme službu pre OS windows, ktorá vystupuje ako TCP klient a komunikuje s riadiacim softvérom (proprietárnym protokolom).

Umožňuje nastavenie parametrov detekcie a zobrazenie udalostí v riadiacom stredisku.

INTREPID Digitálny plotový detekčný systém

Digitálny plotový detekčný systém umožňuje riadenie pomocou sériovej linky RS232 alebo RS422. Na komunikáciu sme zvolili RS232, keďže daným portom disponovala riadiaca jednotka SixNet VT-MIPM-135-D, ktorá už bola použitá.

Riadiaca jednotka komunikuje sériovou linkou so senzorom (INTREPID Polling Protocol II) a počítačovou sieťou s riadiacim strediskom.

Program riadiacej jednotky sme rozšírili o vlákno, ktoré sa dopytovalo na stav plotu, keďže použitý protokol nedovoľoval generovať správy. Zistené narušenie bolo následne zobrazené v riadiacom stredisku v GIS aplikácii.

Použíté protokoly:
FLIR SDK
PELCO-D
INTREPID Polling Protocol II
TCP
HTTP
Xtralis 2-Way Protocol

Pozrite si naše projekty

Ak máte otázku, radi odpovieme! Stačí ak nám necháte správu.Nas_team2