Cenník vývoja software

Cenník služieb vývoja softvéru na zákazku.

Ako sme písali už v predošlom článku o vývoji, vývoj softvéru je ako stavba domu. Keď by sa stavebnej firmy niekto spýtal „koľko stojí dom“, asi by mali rovnako problém odpovedať. Pojem dom ako aj pojem softvér je široký a zahŕňa od malého záhradného domčeka po celý komplex budov. Tak je to aj so softvérom, že malé systémy vieme urobiť pomerne ľahko a relatívne lacno a veľké systémy stoja viac úsilia a času a preto stoja aj viac peňazí.

Dovolili sme si teda urobiť niečo ako prehľad čo by mohlo koľko stáť. Prosím berte to ako príklad, je to tak popísané aby ste si vedeli predstaviť za cenou aj reálnu prácu s Vašimi dátami a s Vašim procesom.

Vývoj Software – projekt s trvaním do 1 mesiaca

Cena: 1500€ – 10 000€

Administratívna náročnosť: Nízka (jednoduchá projektová dokumentácia)

Potreba zdrojov na strane zákazníka: 1-5 Človeko/dní (špecifikácia, prebratie a akceptačné otestovanie)

Veľkosť tímu: 1-2 ľudia

Príklad funkcií:

 • Formulárový zber dát
 • Jednoduché náhľady nad dátami s možnosťou triedenia a filtrovania
 • Základná transformácia dát do štatistických výstupov (reportov)
 • Funkcie s pridanou hodnotou
 • Integrácia na preberanie dát z externého systému

PRÍKLADY:

1) Správa došlej/vyšlej pošty – evidencia kontaktov, automatické generovanie hromadných/jednotlivých podacích lístkov, import/export kontaktov z/do CRM/ERP pomocou css/xml, kategorizácia a katalogizácia pošty, možnosť priloženia scanu dokumentu, generovanie preddefinovaných reportov podľa typu dokumentu, obdobia.

Vývoj Software – projekt s trvaním do 6 mesiaca

Cena: 10 000€ -54 000€

Administratívna náročnosť: Stredná (vyššia komplexnosť riešenia vyžaduje vyššiu mieru dokumentácie na všetkých úrovniach – projektová dokumentácia, Technická dokumentácia…)

Potreba zdrojov na strane zákazníka: 5-20 Človeko/hodín (špecifikácia, prebratie a akceptačné otestovanie)

Veľkosť tímu: 2-4 ľudia

Príklad funkcií:

 • Formulárový zber dát
 • Mechanizmus kontrol nad zbieranými údajmi
 • Náhľady nad dátami s možnosťou triedenia a filtrovania
 • Exporty dát (pdf, xls)
 • Dashboard, sledovanie aktuálnych dát v špecifickom rozhraní.
 • Rozšírená transformácia dát do štatistických výstupov (reportov)
 • Funkcie s pridanou hodnotou
 • Integrácia na preberanie dát z externých systémov
 • Riadenie prístupov (role v systéme)

PRÍKLADY:

1) EVENT management – evidencia účastníkov eventov, kontakty, import platieb z bankových výpisov (xml), fakturácia – automatické generovanie faktúr podľa zoznamu účastníkov a typu účastníka, Prehľadné zobrazenie aktuálneho stavu naplnenia účastníkmi, Generovanie platobných príkazov pre dodávateľské spoločnosti, generovanie preddefinovaných reportov – napr. Finančné vyhodnotenie eventu/obdobia, automatizované generovanie zmlúv, prihlášok podľa šablón

Vývoj Software – projekt s trvaním nad 6 mesiaca

Cena: 54 000€ – 300 000€

Administratívna náročnosť: Vysoká (komplexná projektová dokumentácia, formalizovaná analýza požiadaviek, podrobná špecifikácia, schvaľovacie procesy, zdokumentované riadenie zmien…)

Potreba zdrojov na strane zákazníka: 15+ Človeko/hodín (špecifikácia prostredníctvom odborných tímov za jednotlivé oblasti, Priebežný projektový dohľad, prebratie a nasadenie s využitím viacerých prostredí (napr. DEV, TEST a PROD), akceptačné testovanie…)

Veľkosť tímu: 3+ ľudia

Príklad funkcií:

 • Formulárový a strojový zber dát
 • Mechanizmus kontrol nad zbieranými údajmi s možnosťou dopočtov a autokorekcií
 • Náhľady nad dátami cez rôzne dimenzie s možnosťou triedenia a filtrovania s možnosťou riadenia prístupu na úroveň záznamu
 • Exporty dát, zostáv, reportov aj nastavení
 • Systém definovania Dashboardov pre rôzne role / používateľov
 • Rozšírená transformácia dát do štatistických výstupov (reportov)
 • Možnosť využitia BI
 • Api rozhranie pre komunikáciu s externými systémami
 • Riadenie workflow
 • Riadenie prístupov – IAM integrácia

PRÍKLADY:

1) Komplexný informačný systém riadenia procesov – Evidencia „výrobných objektov“, kapacít, kontaktov, import dokladov z externých systémov (objednávky, faktúry, revízne správy…), riadenie workflow s notifikovaním zodpovednej osoby,  prehľadné zobrazenie aktuálneho stavu plnenia úloh, implementovaný strom zodpovednosti a hierarchia (chain of command), automatizované generovania a odosielanie dokumentov (vrátane poskytnutia systémom tretích strán), Riadenie prístupov pomocou MS Active Directory. Zdieľané kalendáre.

Vyžiadajte si u nás cenovú ponuku práva na ten váš projekt, ktorý potrebujete spraviť.

Kontakt

Štatistický úrad slovenskej republiky – zber, kontrola a ukladanie údajov

Technológia: PhP, xml
Architektúra: trojvrstvová
Databáza: ORACLE 10g
Popis: ŠÚSR webStat – podsystém zber
Systém na typovanie štatistických formulárov cez web rozhranie prístupný cez prehliadač, zadávanie a prezeranie dát, odoslanie natypovaných dát na ďalšie spracovanie, možnosť uložiť nedokončené spracovanie, kontrola dát (k modulu / výkazu), komunikácia so spravodajskou jednotkou na úrovni komentárov k vypísanému výkazu, riadenie prístupu, tlač formulára, zobrazovanie metodických vysvetliviek k modulom, riadkom a stĺpcom, zobrazovanie číselníkov.
web aplikácie SUSR1

Vypíšte tento krátky dotazník a dostanete od nás konzultáciu zadarmo.

Grafika1

Prosím venujte trochu času tomuto
quízu
Keď ho vyplníte urobíme vám návrh vášho riešenia a pošleme vám ho aj s cennými radami