Projekty a skúsenosti

SharePoint grafika2

Tvorba SharePoint aplikácií

V spoločnosti Partner Soft  poskytujeme služby vývoja v technológii SharePoint. Využitím flexibility SharePointu vytvárame riešenia, ktoré podnecujú používateľov k spolupráci a pomáhajú tisícom zamestnancov úspešne plniť svoje úlohy.

Čítať viac »
Ilustracna_grafika6

Poisťovací portál

Online predaj produktov poisťovne
Evidencia zamestnancov, agentov, obchodných partnerov a poistníkov
Správa produktov a produktových skupín
Správa online formulárov, právnych znení, šablón a dokumentov
Algoritmické vyhodnocovanie formulárov a automatizovaný návrh poistných zmlúv
Tvorba štatistík

Čítať viac »
Lyze

Systém na správu lyžiarskych škôl

Evidencia inštruktorov a ich zručností
Podpora rôznych typov výučby (hromadná, individuálna, škôlka…)
Prehľadné zobrazenie „ plachty“ výučby s rozlíšením na ¼ hodinu
Evidencia odpracovaných hodín
Správa a riadenie prístupov, zoznamov, definícia produktov a cien
Import rezervácií z webu
Komunikácia s kasou, export údajov do kasového systému
Automatické zasielanie informačných SMS inštruktorom
Tvorba štatistík
Aplikácia inštruktora na správu vlastnej výučby

Čítať viac »
Kontakt

Štatistický úrad slovenskej republiky – zber, kontrola a ukladanie údajov

Technológia: PhP, xml
Architektúra: trojvrstvová
Databáza: ORACLE 10g
Popis: ŠÚSR webStat – podsystém zber
Systém na typovanie štatistických formulárov cez web rozhranie prístupný cez prehliadač, zadávanie a prezeranie dát, odoslanie natypovaných dát na ďalšie spracovanie, možnosť uložiť nedokončené spracovanie, kontrola dát (k modulu / výkazu), komunikácia so spravodajskou jednotkou na úrovni komentárov k vypísanému výkazu, riadenie prístupu, tlač formulára, zobrazovanie metodických vysvetliviek k modulom, riadkom a stĺpcom, zobrazovanie číselníkov.
web aplikácie SUSR1

Vypíšte tento krátky dotazník a dostanete od nás konzultáciu zadarmo.

Grafika1

Prosím venujte trochu času tomuto
quízu
Keď ho vyplníte urobíme vám návrh vášho riešenia a pošleme vám ho aj s cennými radami