Optimalizácia

Máte starú aplikácie napísanú v jazyku ktorý už nikto neovláda, alebo nie je kompatibilná s moderným hardvérom alebo operačným systémom?

Prerobíme ju do modernej podoby.
Naprogramujeme pre Vás novú, modernú aplikáciu podľa vašej pôvodnej, ktorú preanalyzujeme z hľadiska potrebnej funkcionality. Použijeme pri tom samozrejme moderné programovacie jazyky a nástroje.
Zanalyzujeme čo by pre Vás bolo najvhodnejšie – či zmeniť Váš existujúci systém alebo ho upraviť a pridať nové prvky. Všetko na základe Vašich požiadaviek, na mieru Vašich potrieb.
Pôvodnú aplikáciu prerobíme tak, aby bola kompatibilná s novým prostredím, aby využívala najmodernejšie prvky ovládania a grafiky a spĺňala všetky funkčné požiadavky.
Kontakt

Štatistický úrad slovenskej republiky – zber, kontrola a ukladanie údajov

Technológia: PhP, xml
Architektúra: trojvrstvová
Databáza: ORACLE 10g
Popis: ŠÚSR webStat – podsystém zber
Systém na typovanie štatistických formulárov cez web rozhranie prístupný cez prehliadač, zadávanie a prezeranie dát, odoslanie natypovaných dát na ďalšie spracovanie, možnosť uložiť nedokončené spracovanie, kontrola dát (k modulu / výkazu), komunikácia so spravodajskou jednotkou na úrovni komentárov k vypísanému výkazu, riadenie prístupu, tlač formulára, zobrazovanie metodických vysvetliviek k modulom, riadkom a stĺpcom, zobrazovanie číselníkov.
web aplikácie SUSR1

Vypíšte tento krátky dotazník a dostanete od nás konzultáciu zadarmo.

Grafika1

Prosím venujte trochu času tomuto
quízu
Keď ho vyplníte urobíme vám návrh vášho riešenia a pošleme vám ho aj s cennými radami