Ako spraviť systém vo firme rýchlejší a prehľadnejší?

Máte starú aplikácie napísanú v jazyku ktorý už nikto neovláda, alebo nie je kompatibilná s moderným hardvérom alebo operačným systémom? Prerobíme ju do modernej podoby. Naprogramujeme pre Vás novú, modernú aplikáciu podľa vašej pôvodnej, ktorú preanalyzujeme z hľadiska potrebnej funkcionality. Použijeme pri tom samozrejme moderné programovacie jazyky a nástroje .Zanalyzujeme čo by pre Vás bolo najvhodnejšie – či zmeniť Váš  existujúci systém, alebo ho upraviť a pridať nové prvky.  Pôvodnú aplikáciu prerobíme tak, aby bola kompatibilná s novým prostredím, aby využívala najmodernejšie prvky ovládania a grafiky a spĺňala všetky funkčné požiadavky.

Optimalizácia spočíva v tom, že skúšame nájsť prvky, ktoré sú buď zastaralé, nefunkčné alebo nepoužívané. Ak takéto prvky nájdeme, buď ich prerobíme, alebo sa ich zbavíme. Hovoríme tu o softvérových prvkoch ako aj o hardvérových prvkoch. Najmä staršie systémy využívajú nástroje, ktoré môžu spôsobovať rozne problémy vo výkone.

Druhou kapitolou v optimalizácii je integrácia a teda prepojenie systémov do jedného celku. O integrácii píšeme na samostatnej stránke, tak len v krátkosti. Pri dobrej integrácii  odpadá množstvo ručnej práce, prípadné preposielanie úloh mailami a podobne. Dnes je množstvo aplikácií, ktoré poskytujú svoje rozhrania API, alebo Webservices, ktoré sa dajú využiť na prepojenie systémov na rôznich úrovniach. 

Budem radi ak nám napíšete čo by ste potrebovali optimalizovať vy vo vašej firme.

Ak máte otázku, radi odpovieme! Stačí ak nám necháte správu.Nas_team2